Φόρμα Εγγραφής Εθελοντών

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Όνομα
Έχεις ξανασυμμετάσχει ως εθελοντής σε προηγούμενη γιορτή μανιταριών;
Χρήση Η/Υ
Επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας
Διαθεσιμότητα
Πεδίο ενδιαφέροντος
Που θα μείνω
Όροι συμμετοχής
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η υποβολή της αίτησής μου αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή μου στις εθελοντικές δράσεις του συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας (εφεξής ως ο «Σύλλογος») στα πλαίσια της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2023» (εφεξής ως η «Γιορτή»), που θα διεξαχθεί στα Γρεβενά κατά το διάστημα 17-20 Αυγούστου 2023. Με την υποβολή της αίτησης μου, δηλώνω ότι: α) είμαι άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός/ή, β) επιθυμώ να συμμετέχω οικειοθελώς στις εθελοντικές δράσεις του συλλόγου και αναγνωρίζω ότι δεν δικαιούμαι οποιουδήποτε είδους αμοιβή, λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής μου αυτής. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του συλλόγου για τις εθελοντικές υπηρεσίες που διατίθεμαι να προσφέρω, γ) η συμμετοχή μου στις εθελοντικές δράσεις πραγματοποιείται με ατομική μου ευθύνη και σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας, απώλειας αντικειμένων, ζημιάς ή ατυχήματος μου κατά το χρόνο πραγματοποίησης των δράσεων ή κατά την προετοιμασία μου για αυτές αναγνωρίζω ότι ο σύλλογος δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη, δ) οι δράσεις του συλλόγου και τα αποτελέσματα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον σε αυτόν και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα χρήσης, δημοσίευσης, εκμετάλλευσης ή άλλο επί αυτών, ε) συναινώ στην συλλογή, επεξεργασία, χρήση και κοινολόγηση των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω, στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletters).

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εθελοντικές δράσεις του συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τα παρακάτω:

1. Προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής ζητείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ζητείται το πλήρες σας ονοματεπώνυμο, ο τόπος διαμονής, η ηλικία, επάγγελμα/ιδιότητα/απασχόληση, τηλέφωνο, e-mail, γνώση Η/Υ, τόπος προσωρινής διαμονής κατά τη διάρκεια της γιορτής (προαιρετικά).

2. Το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο. Ο σύλλογος κάνει χρήση των στοιχείων και του e-mail σας, προκειμένου να (i) σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις της δικές της και τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται, (ii) σας ενημερώσει για την πορεία της αίτησής σας. Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία η αίτησή σας προκριθεί και τελικά επιλεγείτε, είναι πιθανόν η εικόνα σας (η οποία έχει συλλεχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω) να δημοσιευθεί μία ή περισσότερες φορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3. Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και για φορητότητα των δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@manitarogiorti.gr. Σε μία τέτοια περίπτωση, o σύλλογος ανταποκρίνεται στο αίτημα μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα ο σύλλογος συνεχίζει τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων ή για όσο είμαστε υποχρεωμένοι για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία καθώς και για την προάσπιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων μας.

5. Η συγκατάθεση του υποψήφιου εθελοντή στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποθηκεύεται από τον Σύλλογο και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν/ήν. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

6. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Γρεβενών.